Anagama 2019.

Ugunī rūdījušies un pelnu glazūru apburtie – jaunā Anagamas kolekcija Jūs gaida “Galerijā Ligzda”.